KELBL s.r.o.
Slatinská 20, BRNO
Pondělí - Pátek: dle domluvy
603 415 114 − kelbl@kelbl.cz


Domů O společnosti IT soft Účetnictví Kancelář

Uživatel je povinen:

  1. Zabránit případnému zcizení dodaného softwarového produktu.
  2. Před nasazením softwarového produktu do praktického využívání se plně seznámit se všemi jeho funkcemi, i s funkcemi nepopsanými v manuálu, a s funkcemi operačního systému, pod nímž je softwarový produkt provozován.
  3. Ve vlastním zájmu provádět pravidelné zálohy všech dat na kvalitní záznamová média (doporučujeme provádět na zvláštní média denní zálohu, na zvláštní média týdenní zálohu, na zvláštní média měsíční zálohu).
  4. Okamžitě překontrolovat všechny výstupy z programu s aktuální daňovou a právní legislativou, v případě nesrovnalostí provést příslušnou nápravu.
  5. Zabránit přístupu k programu osobám neznalým jeho funkcí a funkcí operačního systému, pod kterým je provozován.
  6. Používat program pouze na bezporuchových počítačích nenapadených počítačovými viry.

MRP-Informatics upozorňuje uživatele, že každý softwarový produkt je chráněn, kromě jiného, jedinečným licenčním číslem.


Rozlepením obalu instalačních médií (klíčů MRP) uživatel souhlasí s tímto licenčním ujednáním.

V případě porušení výše uvedeného licenčního ujednání ztrácí uživatel programu licenci na užívání programu bez náhrad a může být vůči němu vedeno soudní stíhání dle Autorského zákona za zneužití práv na užívání software.Více na stránkách MRP


Domů | Mapa stránek | Kontakt