KELBL s.r.o.
Slatinská 20, BRNO
Pondělí - Pátek: dle domluvy
603 415 114 − kelbl@kelbl.cz


Domů O společnosti IT soft Účetnictví Kancelář

Vybrané zákony pro podnikatele

 • Zákon o účetnictví
 • Zákon o daních z příjmů
 • Zákon o mzdě
 • Zákon o DPH
 • Zákon o spotřebních daních
 • Zákon o dani silniční
 • Celní zákon
 • Devizový zákon
 • Zákon o důchodovém pojištění
 • Zákon o správě daní a poplatků
 • Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu
 • Živnostenský zákon
 • Občanský zákoník
 • Obchodní zákoník
 • Zákon o dani z nemovitostí
 • Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
 • Směnečný a šekový zákon
 • Zákon o cestovních náhradách
 • Zákon o odstupném
 • Zákoník práce


Více na stránkách MRP


Domů | Mapa stránek | Kontakt